PRIVACY VERKLARING

Middel Groothandel bv gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij zullen deze alleen gebruiken zoals in dit document is aangegeven, en uiteraard altijd binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij houden algemene gegevens van bezoekers van deze website bij. Daaronder vallen met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Deze gebruiken wij voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij zullen geen bezoekgegevens van individuele gebruikers aan derden beschikbaar stellen.
Onze website maakt van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die met pagina`s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Wij doen dit om verschillende opvragingen van pagina`s van onze website te combineren tot een zogeheten sessie en het gedrag van gebruikers te analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren zonder nadelige gevolgen.

Email en nieuwsbrief
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een email stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Middel groothandel BV biedt een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen in formeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Website van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Middel groothandel BV zijn verbonden. Middel groothandel bv kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Middel groothandel BV raadt u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van de website gebruikt te maken.

Middel groothandel bv behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

U heb recht op inzage in en correctie of verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Hiervoor kunt contact met ons opnemen via de website of per e-mail aan info@groothandelmiddel.nl. Wij zijn Middel groothandel bv gevestigd te Alblasserdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24350267